1/1

בני משה4-6, תל-אביב

בשלבי תכנון ועיצוב אדריכלי